Podpora sociálního podnikání

MPSV zveřejnilo výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání.

Platnost od: 31. 5. 2016 8:00

Platnost do: 30. 9. 2016 12:00

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

       a) Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ) dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;

       b) Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

       c) nestátní neziskové organizace

Míra podpory – 85% způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč

 

Pokud je jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%.

Více informací o výzvě se dozvíte na stránkách https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz