Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016

Cíl/účel programu: Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně), kterou zajištují sportovní organizace na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 7. července do 22. července

Více informací na stránkách JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4845-506-Podpora+sportovni+cinnosti+deti+a+mladeze+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx