Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí

JMK vyhlásil výzvu, jejímž cílem je zajištění čistoty a bezpečnosti pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podporu bezpečné sjízdnosti singletrailů a na podporu běžeckých lyžařských tratí. V rámci vyhlášené výzvy je možné žádat od 14.02.2018 do 28.02.2018 na:

a) Čistotu  cyklistických komunukací = udržování čistoty povrchu těchto komunikací – např. úklid bahna, inertních materiálů, komunálního odpadu, listí, větví, sněhu, apod., které znemožňují nebo omezují jejich využití; udržování čistoty okolí těchto komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice (např. odstranění křovin, komunálních odpadů, sekání trávy, ořez větví, apod.); udržování čistoty odpočívadel pro cyklisty vč. odvozu odpadů z odpadkových košů, z okolí do vzdálenosti 5 m od odpočívadla, včetně drobných oprav a údržby odpočívadel a související drobné infrastruktury (nátěry, opravy, apod.); provádění drobných oprav povrchu těchto komunikací včetně drobných oprav směrového značení cyklistických komunikací. Maximální výše podpory činí 70 000 Kč a minimállní podíl spoluúčasti 30%.

b) Udržbu singletrailů = udržování čistoty povrchu těchto komunikací (např. úklid listí, větví, inertních materiálů, apod.) a jejich nejbližšího okolí; opravy povrchu singletrailů způsobené pádem stromů, větví a běžným provozem způsobeným jízdou cyklistů na tělese singletrailů; opravy mostků, propustků a ramp, které jsou přímou součástí vedení singletrailů; kontrolu stavu těchto komunikací k zajištění bezpečné každodenní sjízdnosti; kontrolu a údržbu značení a směrových šipek umístěných na sloupcích, stromech a rozcestnících; komplexní čištění a příprava singletrailů před zahájením sezony. Maximální výše podpory činí 10 000 Kč na 1 km a minimállní podíl spoluúčasti 30%.

c) Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí= značení běžeckých lyžařských tratí ve třech skupinách, přičemž kritériem je typ lyžařské běžecké tratě (turistické běžecké tratě - označeny zeleně; běžecké magistrály a páteřní běžecké trasy - označeny červeně; závodní běžecké tratě - označeny modře) – viz příloha č. 2 dotačního programu; provádění úpravy značení na běžeckých lyžařských tratích; provoz sněžných a terénních vozidel (rolby, skútry) určených k přímé úpravě běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském areálu v zimním období,; ruční práce spojené s úpravou běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském areálu v zimním období; monitorování běžeckých lyžařských tratí v zimním období kamerovým systémem; správa webových stránek, sběr a zveřejňování informací o běžeckých lyžařských tratích v zimním období. Maximální výše podpory činí 70 000 Kč a minimállní podíl spoluúčasti 30%.

Více informací zjistíte na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/