Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

Cíl/učel programu: Cílem je zajištění čistoty a bezpečnosti pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podpora bezpečné sjízdnosti singletrailů a podpora běžeckých lyžařských tratí

Příjem žádostí: 15.2. 2021 od 8:00 do 1.3.2021 do 17:00

Dotační titul Dotační titul 1 - Čistota cyklistických komunikací

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%

Podporované aktivity:

 a) udržování čistoty povrchu těchto komunikací – např. úklid bahna, inertních materiálů, komunálního odpadu, listí, větví, sněhu apod., které znemožňují nebo omezují jejich využití,

 b) udržování čistoty okolí těchto komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice (např. odstranění křovin, komunálních odpadů, sekání trávy, ořez větví apod.),

 c) udržování čistoty odpočívadel pro cyklisty vč. odvozu odpadů z odpadkových košů, z okolí do vzdálenosti 5 m od odpočívadla, včetně drobných oprav a údržby odpočívadel a související drobné infrastruktury (nátěry, opravy apod.),

 d) provádění drobných oprav povrchu těchto komunikací včetně drobných oprav směrového značení cyklistických komunikací.

 Dotační titul Dotační titul 2 - Údržba singletrailů

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost max. 8 000 Kč na 1 km udržovaných singletrailů; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%

 Podporované aktivity:

 a) udržování čistoty povrchu těchto komunikací (např. úklid listí, větví, inertních materiálů apod.) a jejich nejbližšího okolí,

 b) opravy povrchu singletrailů způsobené pádem stromů, větví a běžným provozem způsobeným jízdou cyklistů na tělese singletrailů,

 c) opravy mostků, propustků a ramp, které jsou přímou součástí vedení singletrailů,

 d) kontrolu stavu těchto komunikací k zajištění bezpečné každodenní sjízdnosti,

 e) kontrolu a údržbu značení a směrových šipek umístěných na sloupcích, stromech a rozcestnících,

 f) komplexní čištění a příprava singletrailů před zahájením sezony.

 Dotační titul Dotační titul 3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%

 Podporované aktivity:

 a) značení běžeckých lyžařských tratí ve třech skupinách, přičemž kritériem je typ lyžařské běžecké tratě (turistické běžecké tratě – označeny zeleně; běžecké magistrály a páteřní běžecké trasy – označeny červeně; závodní běžecké tratě – označeny modře) – viz příloha č. 2 dotačního programu,

 b) provádění úpravy značení na běžeckých lyžařských tratích,

 c) provoz sněžných a terénních vozidel (rolby, skútry) určených k přímé úpravě běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském areálu v zimním období,

 d) ruční práce spojené s úpravou běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském areálu v zimním období,

 e) monitorování běžeckých lyžařských tratí v zimním období kamerovým systémem,

 f) správa webových stránek, sběr a zveřejňování informací o běžeckých lyžařských tratích v zimním období.

Kontaktní osoba: Ing. Bc.Pavel Fišer,Ph.D., 541 651 348, fiser.pavel@jmk.cz DT 1 a 2; Barbora Kloboučníková Kotasová, 541 658 921, kloboucnikova.barbora@jmk.cz DT 3

Více informací se dozvíte na stránce: Jihomoravského kraje