Podpora v boji proti suchu 2.kolo - JMK

Pro rok 2021 Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021, který je výrazně finančně posílen. Aktuálně běží druhé kolo sběru žádostí (s finanční alokací 7 mil. Kč), které končí 6.8.2021 v 14:00 u dotačních titulů:

  •  DT 1 Zadržení vody v krajině (max. výše dotace 400 tis. Kč) je zaměřený na podporu a zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které posílí přirozenou funkci zadržení vody v krajině Dotační titul je určený především pro obce, dobrovolné svazky obcí ale i drobné zemědělské podnikatele sídlící v území Jihomoravského kraje.
  •  DT 3 Projektová dokumentace (max. výše dotace 100 tis. Kč) je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn, posílení retence a akumulace vody v krajině.
  • DT 4 Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn (max. výše dotace 60 tis. Kč) je zaměřen na zpracování koncepčních dokumentů pro rozhodování o přírodě blízkých adaptačních opatřeních přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

 Žádost můžete podat přes Dotační portál Jihomoravského kraje na odkaze: www.dotace.kr-jihomoravsky.cz