Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Jihomoravský kraj schválil výzvu na podávání žádostí do programu vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji, jakožto důležitého odvětví místní zemědělské výroby, které zastává nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti. Příjem žádostí potrvá od 14.02.2018 do 28.02.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2018. Výzva je rozdělena na 2 dotační tituly:

DT1) prezentace vinařství a vinohradnictví určený pro právnické osoby - obce; DSO; určené spolky.  Maximální výše podpory činí 100.000 Kč a minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %.

DT2) prezentace ovocnářství a zelinářství určený pro právnické osoby - obce; DSO; určené spolky. Maximální výše podpory činí 100.000 Kč a minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %.

Uznatelnými výdaji akce se rozumí pouze tyto výdaje:
a) meteorologické stanice – DT1,
b) zařízení pro filtraci vína – DT1,
c) myčky a oplachovačky sklenic – DT1,
d) chladicí boxy na víno – DT1,
e) zařízení na zpracování ovoce, zeleniny (lisy, drtiče, sušárny apod.) – DT2,
f) zařízení pro prezentaci ovoce, zeleniny (stoly, vitríny, stánky) – DT2,
g) propagační materiály a předměty – DT1,
h) informační panely a označníky – DT1,
i) webové stránky – DT1, DT2,
j) propagační kampaně – DT1, DT2,
k) vzdělávací akce – DT1, DT2.

Podrobné informace k dotačním titulům naleznete na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants