Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů  a kanalizací II. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Žádosti o podporu v rámci programu 129 300 jsou přijímány od 20. září 2018 do 15. ledna 2019 do 15 hodin posledního dne lhůty. Celková alokace II. Výzvy je 800 mil. Kč.

Oblasti podpory:

  • Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (propojování a rozšiřování vodárenských soustav)
  • Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu
  • Výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace ČOV
  • Dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů
  • Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nbo městské čáti spojené s výstavbou ČOv

Více informací získáte na stránce: http://eagri.cz/public/web/file/594800/II._Vyzva_Ministerstva_zemedelstvi__129_300_podpis.pdf