Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu - Výzva 107 OPZ

Operační program Zaměstnanost vyhlásil výzvu zaměřenou na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu. Výzva je zaměřena na podporu: Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy; Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin; Doprovod dětí; Společná doprava dětí. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 10. 03. 2020, 14:00 hodin. Více informací o Výzvě naleznete na stránce: https://www.esfcr.cz/vyzva-107-opz