Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center

JMK vyhlásil dotační program na podporu projektů zaměřených na zkvalitnění služeb poskytovaných turistickými informačními centry. Žádosti o dotaci je možné podávat od 14.02.2018 od 8:00 hod do 28.02.2018 do 15:00 hod. Maximální výše podpory činí 50 000 Kč provozuje-li žadatel pouze 1 certifikovanou provozovnu, 100 000 Kč provozuje-li žadatel více certifikovaných provozoven TIC. Spoluúčast není vyžadována. Více informací naleznete na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/