Podpořené obce z dotačního programu JMK - Podpora provozu venkovských prodejen

Těší nás, že v dotačním titulu JMK na Podporu provozu Venkovských prodejen byly podpořeny i naše obce. Konkrétně se jedná o obce: Ostrovánky, Uhřice, Nechvalín, Snovídky, Syrovín, Hýsly. Účelem dotačního programu bylo udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde jediná prodejna potravin bez podpory obce není schopna pokračovat v provozu. Více informací můžete získat na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz Všem podpořeným gratulujeme.