Pokyny k veřejným zakázkám

Pokyny k veřejným zakázkám, které mají pomoci orgánům veřejné správy a příjemcům maximálně využít investice EU, jsou k dispozici ve všech jazycích

Pokyny jsou jedním z prvků akčního plánu pro zadávání veřejných zakázek, který je součástí širší iniciativy komisařky pro regionální politiku Coriny Creţuové. Tato iniciativa má pomoci členským státům a regionům zlepšit způsob, jakým investují a spravují finanční prostředky z fondů politiky soudržnosti. V jejím rámci se také rozvíjí platforma Peer 2 Peer určená veřejným činitelům z členských států k výměně odborných poznatků a osvědčených postupů v budování správních kapacit, a dohody o integritě, jež jsou nástrojem na zlepšení transparentnosti a odpovědnosti při zadávání veřejných zakázek.

Více informací: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/verejne-zakazky/pokyny-k-verejnym-zakazkam-ktere-maji-pomoci-organum-verejne-spravy-a-prijemcum-maximalne-vyuzit-investice-eu-jsou-k-dispozici-ve-vsech-jazycich.aspx