Poohlédnutí za uplynulým rokem plným zajímavých akcí a projektů

Rok 2017 se opět nesl ve znamení naplňování našeho poslání – Společně s místními vytváříme budoucnost našeho regionu.

V letošním roce nám byla konečně po dlouhých administrativních průtazích a kontrolách schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020 a my jsme tak mohli vyhlásit první dotační výzvu na podporu projektů o dotace z Programu rozvoje venkova.

Na jaře jsme uspořádali velkou Konferenci LEADER aneb Kyjovsko včera, dnes a zítra. Zde se sešli na ní zástupci obcí, mikroregionů a místní obyvatelé, kteří mají zájem o rozvoj našeho regionu.

Rok 2017 byl pro nás významný i v oblasti navazování partnerství. Jednu pracovní cestu jsme absolvovali až v Gruzii. Našim novým partnerem je i firma Vetropack Moravia Glass a prvním společným počinem bylo vyhlášení grantového řízení Malé věci kolem nás. Podpořeno bylo 5 inovativních nápadů v celkové výši 50 000 Kč. Prostor na realizaci dostal například i skvělý nápad našeho kolegy Tomáše. Ten, společně s kamarády doslova rozhoupal krajinu kolem Kyjova a k dnešnímu dni zavěsili už 14 houpaček. Cílem jejich projektu je vytvořit nová odpočinková místa s malebným výhledem, při procházkách kolem obcí.

Také jsme se stali spoluorganizátory akce Na kole dětem jižní Moravou, podíleli jsme se i na Veletrhu pracovních příležitostí, objížděli jsme školní parlamenty v ORP Kyjov a spoustu dalších neméně významných akcí. 

V rámci projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu se uskutečnilo také několik zásadních kroků. Byl vytvořen akční plán, jak zkvalitnit vzdělávání v našem území. Realizátoři projektu nyní postupně pracují na uvedení do praxe prvních nápadů z akčního plánu. I v letošním roce projekt MAP vzdělával a propojoval. A to nejen ředitele, učitele, ale pozornost byla zaměřena i na žáky a rodiče. Mezi nejvýznamnější semináře a akce pro tyto cílové skupiny určitě řadíme výtvarně-literární soutěž ŠKOLA JAKO MŮJ KAMARÁD, Úžasné divadlo fyziky, S dětskou knížkou do postýlky či semináře zaměřené na třídnické hodiny či školní parlamenty.

Velký úspěch sklidil i projekt podpořený městem Kyjov – Veletrh středních škol a zájmového vzdělávání na Kyjovsku. Tento regionálně zaměřený veletrh žákům přiblížil jednotlivé obory středních škol a učilišť z Kyjovska pomocí praktických ukázek. Prostor k prezentaci své činnosti dostaly i organizace nabízející neformální a mimoškolní vzdělávání jako jsou hasiči, modeláři, včelaři, boxeři či kurzy kreslení.

V rámci Centra společných služeb, které primárně pomáhá starostům obcí, vznikaly i letos Programy rozvoje obcí. Tvorba programů obcí zahrnovala zpracování analytické části, dotazníková šetření a následná komunitní plánování se zapojením veřejnosti. Komunitní plánování zatím proběhlo například v Šardicích, Násedlovicích, Skalce, Kelčanech, Žeravicích a Archlebově. Jen na vysvětlenou, Program rozvoje obce je strategický dokument, který slouží nejen k dalšímu směřování rozvoje obce, ale i jako nedílná součást příloh při žádostech o dotace.

K rozvoji regionu výrazně přispívá i cestovní ruch. Ten v našem regionu trochu pokulhává. Chybí zde hlavně organizace a koordinace. Proto jsme společně se sousedními MAS Strážnicko, MAS Dolní Morava a Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu založili Turistickou asociaci Slovácko. Jejím hlavním cílem je vybudování turistického destinačního managementu, který bude zajišťovat potřebné činnosti k rozvoji CR. Úkolem, kterým se nyní intenzivně zabýváme je vytvoření aktuální a komplexní databáze služeb a turistickým příležitostí. 

Potěšujícím úspěchem tohoto roku je i 2. místo v anketě Osobnost neziskového nestátního sektoru Jihomoravského kraje, které získala naše předsedkyně paní Anna Čarková.

Na konci roku jsme navázali na naši bohatou publikační činnost z minulých let a vydali knihu MUDr. Jiřího Dunděry: S BOMBARDÉRY NA VÁLEČNÉM NEBI (Kyjovjáci u Třistajedenáctky).

Poslední předvánoční pondělí jsme uspořádali opět vydařenou akci pro veřejnost – Advent s Kyjovským Slováckem. Naše kanceláře se na jeden podvečer proměnily v kreativní dílničky, venku na náměstí lidé popíjeli punč a pojídali cukroví. A to vše za zvuků vánočních melodií v podání Komorního pěveckého sdružení Kalíšek z Vlkoše a Tetek z Kyjova.

Děkujeme všem našim příznivcům, partnerům, sponzorům a těšíme se na společná setkání při různých akcích či projektech v roce 2018!

Bízová Martina, administrativní pracovnice