Posouzení zvýšení plateb za plastový odpad z obcí - obecný příklad

Od 1. ledna 2021 je ukládání plastového výmětu na skládku povoleno jen 15%, zbytek musí být využit energeticky. Pomocí následujícího příkladu si snadno odvodíte vaše reálné navýšení cen.