Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách

Ode dne 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně komunikovat pouze v elektronické formě. Zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) ze zákona vyloučeno. Zadavatelé tak především nebudou oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje. Nutno upozornit na skutečnost, že povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na zadávací řízení zahájená před 18. říjnem 2018, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.

Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnilo na portále veřejných zakázek dva metodické dokumenty (aktualita a základní otázky/odpovědi) k problematice povinné elektronické komunikace v zadávacích řízeních. Dokumenty jsou k dispozici zde.