Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách

Od včerejšího dne (18.10.2018) jsou všichni zadavatelé povinni používat elektronickou komunikaci u veřejných zakázek vypisovaných dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). K naplnění tohoto požadavku je možné použít jakýkoliv certifikovaný elektronický nástroj. Seznam certifikovaných elektronických nástrojů spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj na této adrese, kde je k dispozici přehled udělených certifikátů. Zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) ze zákona vyloučeno.