Povinně zveřejňované informace obcí

Připravili jsme pro Vás přehled povinně zveřejňovaných informací obcí podle:

  • Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  • Zákona č. 500/2004, správní řád

můžete si jej stáhnout pod následujícím odkazem: