Povinnost přezkoušení úředních osob do konce roku 2023

Ministerstvo vnitra připomíná, že pro úřední osoby je třeba splnit kvalifikační požadavky dle § 111 přestupkového zákona do konce roku 2023. Ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha nabízí únorové a březnové termíny pro Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Neváhejte a přihlaste se, co nejdříve.

Ministerstvo vnitra provedlo v uplynulém roce dotazníkové šetření, ze kterého vyplývá potřeba přezkoušet v souladu s přestupkovým zákonem do konce roku 2023 cca 3 000 osob (včetně opravných termínů). S ohledem na skutečnost, že za celý rok 2022 bylo úspěšně přezkoušeno pouze 404 osob a s ohledem na blížící se konec přechodného období, v němž může činnost oprávněné úřední osoby dle přestupkového zákona vykonávat také osoba, která nesplňuje kvalifikační požadavky dle § 111 přestupkového zákona, nabízí nyní termíny, které byly stanoveny ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha k přezkoušení úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích.

Pro obce Jihomoravského kraje byly stanoveny následující termíny:

V sídle Institutu pro veřejnou správu Praha, Baarova 2, Praha 4:

  • 6. 2. 2023
  • 7. 2. 2023
  • 8. 2. 2023
  • 13. 2. 2023
  • 14. 2. 2023
  • 15. 2. 2023
  • 20. 2. 2023
  • 23. 2. 2023

V Brně, místo bude upřesněno:

  • 21. 2. 2023
  • 28. 2. 2023

Nutno upozornit, že pokud nebudou stanovené termíny obsazeny do kapacity minimálně 8 osob, termín konání bude zrušen a přihlášené osoby budou přesunuty do jiných vhodných termínů.

Přihlášení úředních osob na konkrétní výše uvedený termín zkoušky provádějte prostřednictvím formuláře a přílohy k němu na internetových stránkách Institutu pro veřejnou správu Praha, který naleznete zde:

zkouška dle zák. 250/2017 Sb. | Institut pro veřejnou správu Praha (institutpraha.cz).

V případě potřeby lze též individuálně domluvit s Institutem pro veřejnou správu Praha jiné termíny, viz kontakt níže.

Vzhledem k tomu, že současný průběh zkoušek dle přestupkového zákona je neudržitelný, je nezbytné využít výše uvedené termíny v plném rozsahu, neboť stanovené podmínky přestupkovým zákonem musí být splněny do konce roku 2023, přičemž měsíce listopad a prosinec 2023 budou vyhrazeny pro opravné zkoušky.

Kontaktní osobou za Institut pro veřejnou správu Praha pro poskytnutí podrobnějších informací, domluvu individuálních termínů apod., je Ing. Zdeňka Šilhová, vedoucí oddělení vzdělávání, tel. 224 943 320, 603 371 589, email: z.sil@institutpraha.cz.

ZDROJ: Dopisy MV