Povinnost škol mít datové schránky

Informujeme Vás, že od 1. 7. 2017 Ministerstvo vnitra rozšiřuje okruh subjektů, kterým zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. Jejich prostřednictvím mohou být školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat.

O tom, jak bude zřízení datových schránek prakticky probíhat si můžete přečíst na stránce MŠMT pod následujícím odkazem: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/informace-k-datovym-schrankam-skol-a-skolskych-zarizeni