Povinnosti při konání zastupitelstev obcí - od září

Zasedání zastupitelstva obce se musejí od 17. 5. 2020 konat za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích. Na jednání zastupitelstev se však i nadále mohou vztahovat odpovídající mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, případně Krajských
hygienických stanic. V současné chvíli se jedná se o opatření: 

  • na jednání zastupitelstva vztahuje specifická povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest („roušku“), pokud se jednání koná ve vnitřních prostorech staveb, a zároveň účastní-li se zasedání zastupitelstva více než 100 osob.

Kromě uvedených celostátních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se na jednání zastupitelstev mohou vztahovat i mimořádná opatření vydávaná krajskými hygienickými stanicemi. Je proto nutné sledovat též tato a případné konání zastupitelstva uzpůsobit takovým mimořádným opatřením.

Více informací se dočtete v informaci z Ministerstva Vnitra: