Pozvánka na Valnou hromadu

Datum a čas konání: čtvrtek 19. 11. 2015, v 17.00 hod. 

Místo konání:    Radnice, Masarykovo nám. 30, KYJOV  - zasedací místnost v přízemí radnice

Program:

1.  Zahájení Valné hromady  
2.  Zpráva o činnostech a projektech MAS  
3.  Zprávy z jednání Výkonné rady
4.  Schválení účetní uzávěrky za rok 2014
5.  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015
6.  Projednání připomínek SZIF ke Standardizaci a jejich zapracování do stanov
7.  Schválení nového znění stanov a jednacího řádu
8.  Představení a schválení aktuálního stavu Strategie CLLD  
9.  Informace o přípravě žádosti na zpracování MAP (místního akčního plánu vzdělávání) pro ORP Kyjov a o výběru manažera  
10. Evaluace  
11. Inventarizace majetku MAS  
12. Různé
 
Těším se na setkání s Vámi!