Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019

Dne 26. června 2018 byla Výborem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI") schválena Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019 (dále jen „cyklostezky"), která jsou zveřejněna na webu www.sfdi.cz. a také Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Především upozorňujeme na změnu termínu pro předkládání žádostí, který byl nově stanoven na 15. listopadu 2018 pro bezpečnost a na 20. listopadu 2018 pro cyklostezky pro možnost plného využití stavební sezóny roku 2019.

Bližší informace naleznete na stránce: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/