Přímo řízené programy EU v programovém období 2021-2027

SMO ČR nechalo zpracovat analýzu jednotlivých dotačních programů přímo řízených EU (financované přímo z rozpočtu EU), které mohou být zajímavé pro obce a měly by být vyhlašovány od roku 2021 do roku 2027. Tyto programy jsou přímo zpravované Evropskou komisí nebo jejich specializovanými agenturami. Jedním z klíčovým znaků těchto dotačních programů je mezinárodní přesah projektů.

Proč se o tyto dotační programy zajímat? Význam těchto dotačních programů z pohledu objemu alokovaných prostředků z rozpočtů EU významně roste.Tematické zaměření programů je různé a pokrývají širokou škálu oblastí jako je podpora výzkumu a inovací, zavádění digitálních technologií, ochrana životního prostředí, budování evropské infrastruktury, kultura či vzdělání. Jejich společným cílem je prohlubování mezinárodní spolupráce a průřezové řešení problémů na celoevropské úrovni.

Mezi základní programy patří:

Pokud Vás zajímají podprobnosti k jednotlivým programům, stáhněte si analýzu z následujícího odkazu: