Přímý dopad elektronické evidence tržeb na obce: analýza

SMS ČR ve spolupráci Petrem Gazdíkem, místopředsedou PS PČR a místostarostou členské obce Suchá Loz analyzovalo dopad případného zavedení elektronické evidence služeb na malé obce, jakožto pořadatelů kulturních a sportovních akcí, při kterých je prodáváno občerstvení. Dle vyjádření oslovených právních specialistů jsou podle návrhu zákona o evidenci tržeb z této evidence vyloučeny:
- tržby státu,
- územně samosprávných celků,
- příspěvkové organizace,
tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.
Z výše uvedeného vyplývá, že starostové obcí a měst tedy nemusí pořizovat elektronické pokladny pro pořádání plesů, obecních zábav, nebo slavností.  Také hasiči, sportovci a ostatní spolky při pořádání svých akcí nemusejí tržby evidovat podle nového návrhu zákona.

Zdroj: http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1089-primy-dopad-elektronicke-evidence-trzeb-na-obce-analyza