Připomenutí stěžejních povinností zadavatelů pro uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele, jež plynou ze zákona o veřejných zakázkách a prováděcích právních předpisů

ÚOHS A MMR vydali společné stanovisko, které má za cíl  připomenutí stěžejních povinností zadavatelů, aby bylo  předcházeno  porušování  zákona  a  souvisejících  prováděcích předpisů.

V následujícím dokumentu naleznete informace týkající se:

  • Povinnosti stanovené pro uzavírání smluv na veřejné zakázky malého rozsahu
  • Informace  a  dokumenty  uveřejňované  na  profilu  zadavatele  – povinnosti plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • Informace  a  dokumenty  uveřejňované  na  profilu  zadavatele  – povinnosti  plynoucí  z prováděcího  právního  předpisu  (vyhláška č. 133/2012 Sb.)
  • Doba uveřejnění
  • Formát a podoba uveřejňovaných dat
  • Správní delikty zadavatelů
  • Nejčastější  pochybení  zadavatelů  identifikovaná  ÚOHS  ve  vtahu k uveřejňování informací a dokumentů na profilech zadavatelů