připravovaná Koncepce rodinné politiky a dopad na obce

Rodinná politika u nás je realizována přes tři pilíře – daňové slevy a úlevy, přímá podpora státu a veřejné služby. Nová koncepce zdůrazňuje nutnost uplatňovat „měkké“ nástroje a jejich implementaci na úrovni obcí. Obce by měly kombinovat dva přístupy: iniciovat prorodinné aktivity, informovat občany o nich a své rodinné politice, kterou by měly rovněž propagovat, a čerpat podněty od občanů a reagovat na jejich potřeby. Obce měly být významnými aktéry rodinné politiky tím, že budou prorodinné aktivity přímo realizovat, např. vytvářením podmínek k poskytování služeb pro rodiny, pořádáním akcí pro rodiny, zaměřením se na rodiny se specifickými problémy. Platí, že malé obce do 500 obyvatel využívají především neformálních nástrojů na podporu rodin, větší obce využívají více specializovaných formálních struktur. V rámci koncepce se zvažuje také zřízení výborů zastupitelstva pro rodinu a seniory. Na informovanost o nových službách bude cílit projekt Sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů. 

Zdroj: Sdružení místních samospráv - www.smscr.cz