Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací obcí pro zdravotně handicapované

Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra bude od 1. 1. 2020 kontrolovat povinnost obcí v souvislosti s novým zákonem o přístupnosti. V souvislosti s novým zákonem o přístupnosti musí územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí zajistit, aby osoba se zdravotním postižením byla schopna internetové stránky a mobilní aplikace i přes svůj zdravotní handicap za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který jí vyhovuje, efektivně používat, a dosáhnout tak svého cíle. Metodický pokyn Ministerstva vnitra k přístupnosti najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d. Upozorňujeme, že v souladu se zákonem o přístupnosti, pokud Ministerstvo vnitra zjistí při kontrole nedostatky, vyzve pouze povinný subjekt k přijetí opatření k nápravě. Zákon o přístupnosti sankce ve formě peněžitých pokut vůbec nezná. Je třeba být obezřetný, pokud obdržíte nabídku na úpravu stránek, zejména pokud je tam uvedena hrozba pokutou za nesplnění podmínek. Na tyto nabídky nereagujte.