Proběhl Teambuilding pro starosty

Pravidelně každý měsíc se starostové z regionu schází na formálním setkání starostů v Kyjově. Celé dopoledne tak věnují různým tématům, které je potřeba řešit. Často je program porady starostů tak náročný, že všechny informace není možné vstřebávat a některá témata, méně důležitá avšak zajímavá, mohou upadnout v zapomnění. Také zde nezbývá prostor pro sdílení zkušeností z obcí či přenos dobré praxe. 

Proto jsme pro starosty zorganizovali první neformální setkání starostů. Grilovalo se maso, proběhlo pár aktivit na utužování dobrých vztahů a hlavně byl prostor si popovídat. 

Věříme, že se akce líbila a brzy se opět setkáme v podobném duchu.