Probíhá příjem přihlášek do soutěže cen hejtmana JMK za společenskou odpovědnost

Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit organizace, které si stanovují vysoké etické standardy vůči zaměstnancům, ale také vůči veřejnosti - chrání životní prostředí, věnují se rozvoji místní komunity, osvětovou činností se podílejí na vzdělávání společnosti apod. Soutěž vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a Radou kvality ČR.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Jihomoravského kraje.

Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží certifikát o vítězství v příslušné kategorii s právem užívání označení „Odpovědná organizace Jihomoravského kraje pro rok 2016“, které převezmou na slavnostním večeru v listopadu 2016 v Brně.
PŘIHLÁŠKU SPOLEČNĚ S VYPLNĚNÝM DOTAZNÍKEM LZE ZASÍLAT DO 31. SRPNA 2016. Společně se soutěžními podmínkami ji naleznete na webu kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2 .