Program přeshraniční spolupráce CZ- SK - společné vzdělávací programy

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je možné do 31. 1. 2019 žádat o:

  • Podporu vytváření strategiií partnerství a regionámích paktů pro rozvoj lidských zdrojů včetně celoživotního vzdělávání
  • Zvyšování povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělávání prostřřednictvím karierního paradenství, propagace a zvyšování atraktivnosti technických a řemeslných oborů
  • Tvorbu společných programů celoživotního vdělávání pro dospělé, včetně zavádění nových přístupů ke zvyšování atraktivity a efektivnosti celoživotního vzdělávání

Více informací naleznete v následující výzvě: Výzva

Pro více informací kontaktujte pana

Branislava Bernátka- info@brra.sk; nebo tel. 0949753165