Program Prostředí pro život

Od konce června je otevřená již šestá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Pro výzkumné týmy je připraveno 352 miliónů korun na výzkum 62 prioritních cílů, především na opatření zmírňující změnu klimatu nebo na environmentální technologie a ekoinovace. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Šestá veřejná soutěž je vypsaná jak na výzkum, jehož výsledky jsou využitelné ve veřejné správě, tak pro komerčně využitelné výsledky. Takový výzkum tedy jednak pomáhá orgánům veřejné správy při strategické i operativní ochraně životního prostředí, jednak zvyšuje konkurenceschopnost českých podniků na evropském i globálním trhu.

Do veřejné soutěže se mohou hlásit jednotliví uchazeči nebo jejich konsorcia. Nemusejí to být jen výzkumné organizace, ale i podniky a neziskové organizace. Důležité je doložit, že o výsledky projektu bude zájem na trhu nebo při výkonu veřejné správy ve prospěch životního prostředí.

Výzkumné týmy se mohou přihlásit s návrhy výzkumných projektů do 14. září 2022, a to prostřednictví informačního systému ISTA.

Oprávnění žadatelé

výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu

Přijímání žádostí

30. 6. 2022 - 14. 9. 2022

Více na https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/sesta-verejna-soutez-2/