Program rakousko-české přeshraniční spolupráce

Program přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020 byl oficiálně spuštěn a zahájen pro žadatele již ve čtvrtek 7. ledna 2016, odkdy je tedy možné zpracovávat a podávat projektové žádosti do programu.

Prioritní osy programu:

  • Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • Životní prostředí a zdroje
  • Rozvoj lidských zdrojů
  • Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Výše podpory z EU – 85 % z EFRR

Podávání žádostí:

od od 7. ledna 2016 do 22. března 2016

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných:

-    společná příprava projektu
-    společná realizace projektu
-    společný personál
-    společné financování

Rakouské regiony pro možnost spolupráce: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

Více informací se dozvíte zde: http://www.at-cz.eu/cz/o-programu