Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v Centrální evidenci sbírek po dobu minimálně 3 let bez přerušení.

Ministerstvo kultury vyhlásilo mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ pro rok 2020.

Jsou vypsány 2 okruhy a žadateli mohou být právnické osoby zřizované krajem či obcí vlastnící či spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v Centrální evidenci sbírek po dobu minimálně 3 let bez přerušení.

Více informací lze nalézt na odkazu: www.mkcr.cz/mimoradna-vyzva-k-podavani-zadosti-o-dotaci-program-udrzitelnosti-pro-muzea-zrizovana-nestatnimi-subjekty

Termín uzávěrky příjmu žádostí je 14.08.2020 a na tomto odkazu lze rovněž nalézt samotný text výzvy s jejími podmínkami, vyúčtování programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty a formulář žádosti.