Projekt poraď radním

Máte možnost zapojit se do velmi zajímavého projektu.

Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického rozhodování se navíc ve větším množstvím případů zaměřují na studenty gymnázií. Přitom z politologických studií vyplývá, že příklon k extremismu a nízká účast na veřejném životě je typičtější pro osoby se základním a odborným středoškolským vzděláním. Projekt „Poraď radním“ si proto klade za cíl uspořádat sérii debatních seminářů a debat s politiky právě pro studenty odborných středních škol ve věku 16-18 let, a to ve středně velkých městech. Studenti se budou účastnit debat simulujících reálnou participaci na demokratickém rozhodování k aktuální kauze, kterou jejich komunita řeší a je pro ně významná. Mladí lidé zažijí reálnou politickou diskuzi, neboť moderovaných debat se zúčastní i koaliční a opoziční politici a mladí tak dostanou možnost ovlivnit veřejné dění v diskutované oblasti.

více informací na: http://poradradnim.cz/o-projektu/