Projekty cestovního ruchu pro Vládu ČR

Vážení zástupci obcí,

obracíme se na Vás na základě požadavku Vlády ČR a odboru regionálního rozvoje JMK z důvodu řešení dopadů koronavirové pandemie. Snahou vlády je po období útlumu iniciovat a podpořit co nejrychleji restart postižených podnikatelských aktivit v oblasti služeb, které jsou spojené s cestovním ruchem, kulturou nebo sportem. Může se jednat například o budování rozhleden, naučných stezek, restaurace, obchody, prodejna regionálních produktů, penziony, ubytovny, cyklostezky, naučná stezky, turistické cíle, sportoviště, zábavní parky, lanová centra, turistické a informační centra, kempy, autokempy, amfitéátry, letní kina, apod. v návaznosti na podporu turistického ruchu v regionu.

Pokud v současné době připravujete v uvedených oblastech projekty, které jsou připraveny v letošním nebo roce 2021 k zahájení. Tyto projekty budou zapracovány do „mimořádného“ akčního plánu na období 2020-2021, který v současné době připravuje MMR. Existuje reálná možnost, že vybrané projekty budou podpořeny mimo stávající dotační programy.

Stručné do 100 znaků.