Protierozní vyhláška v platnosti

V platnosti je dlouho očekávaná protierozní vyhláška. Nyní je již možné nahlašovat všechny erozní události, které ve svém okolí nebo při toulkách krajinou uvidíte. Budou-li z konkrétních míst hlášeny eroze opakovaně, stát vyvine tlak na změnu hospodaření na těchto pozemcích. Proto je skutečně důležité tuto mapu, která je v Monitoringu eroze zemědělské půdy (https://me.vumop.cz/app/), zaplnit informacemi o kritických místech co nejrychleji.

Erozní událost se hlásí jednoduše – napíše se dopis nebo e-mail na příslušné pracoviště Státního pozemkového úřadu – kontakty jsou zde: https://me.vumop.cz/editors/all/. V dopise popíšete, co jste zaznamenali, co nejpřesněji místo, kde jste erozi pozorovali (ideálně i čísla pozemku či GPS souřadnice). A pokud máte, přiložíte fotografie. Za jeden dva týdny zkontrolujete v mapě, že je tam Vaše hlášení zaznamenané.