PRV 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

I. Předmět a účel podpory

Dotace může být poskytnuta na investiční výdaje jako např. na částečnou úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy.

II. Druh podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % těchto výdajů.
Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 20 000 Kč a maximální výše je 1 000 000 Kč na projekt.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. 4. 2017 do 24. 4. 2017.

Více informací získáte na stránce: https://www.szif.cz/cs/prv2014-852