PRV 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

I. Předmět a účel podpory
Dotace je určená na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva; dále na nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je dotace stanovena.

II. Druh podpory
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % těchto výdajů.
Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 5 000 000 Kč na projekt.

III. Organizační zabezpečení
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. 4. 2017 do 24. 4. 2017.

Všechny potřebné informace získáte na stránce: https://www.szif.cz/cs/prv2014-862