První verze pravidel OPZ+

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+") vydal první verze pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a příručky pro hodnotitele projektů zajišťujících věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo se 40% paušální sazbou. Dokumenty jsou účinné od 1. 4. 2022.

Dokumenty si můžete stáhnout pod následujícím odkazem: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/prvni-verze-pravidel-opz-/normal