Publikace – Jak na pitnou vodu

V rámci projektu TAČR TL02000060 “Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio – ekonomického rozvoje společnosti” vznikla metodická pomoc obcím. Ta může být vhodným nástrojem při rozhodování o zajištění kvalitního zdroje pitné vody s dostatečnou kapacitou ve vašich obcích.

Obsahem je například:

  • legislativní rámec problematiky
  • plány rozvoje vodovodů a kanalizací
  • problémy při zásobování pitnou vodou
  • varianty zásobování pitnou vodou v obcích
  • faktory ovlivňující náklady na zásobování pitnou vodou
  • finanční aspekty obcí  a socio-ekonomický region
  • možnosti financování zásobování pitnou vodou
  • doporučení obcím

Publikace je ke stažení zde.