Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2022 - konference

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pořádá ve spolupráci s Jihomoravským krajem konferenci s tématem Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2022. Cílem odborné akce je poskytnout účastníkům informace o možnostech financování brownfieldů, institucionální podpoře a příkladech z praxe.

Konference proběhne dne 22. února 2022 v prostorách KUMST, Údolní 19, Brno.

Program:

9:00 - 9:30 Registrace účastníků
9:30 - 9:45 Zahájení, zástupce Jihomoravského kraje, Představení KUMST
9:45- 11:20 dopolední blok

  • Regenerace zámku v Moravském Krumlově - Tomáš Třetina, Moravský Krumlov
  • Transformace brownfieldů pohledem architekta A8000 - Martin Krupauer, A8000
  • Podpora regenerace brownfieldů na národní úrovni - David Petr, CzechInvest
  • Podpora podnikatelského prostředí a regenerace brownfieldů v JMK - Vít Čermák, CzechInvest

11:20 - 11:45 Diskuse, přestávka na kávu
11:45 - 13:00 odpolední blok

  • Podpora regenerace brownfieldů v OP Životní prostředí 2021+ -Státní fond životního prostředí
  • Finanční podpora brownfieldů pro nepodnikatelské využití - Lukáš Žežulka, Státní fond podpory investic
  • Podpora regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji - Jan Hladík, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

13:00 - 13:00 Diskuse, občerstvení

Přijměte prosím pozvání na toto setkání a svoji účast potvrďte do 20. února 2022 registrací ZDE. Účast na konferenci je bezplatná.

Program naleznete také v přiloženém souboru: