Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže

Jihomoravský kraj vyhlásil výzvu  za účelem rozvoje materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže. Příjem žádostí trvá od 12.02.2018 do 28.02.2018. Dotace bude poskytována na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven. Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 tis. Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z celkových výdajů na projekt.

Více informací naleznete na stránkách: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants