Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanové stání

Vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňujících stání obytným automobilům a obytným přívěsům a vlastníci pozemků vhodných k vytvoření těchto stání mohou žádat JMK v novém dotačním titulu zaměřeném na podporu vzniku chybějící doprovodné turistické infrastruktury v Jihomoravském kraji - konkrétně karavanové stání.

Příjem žádostí: od 13.12.2021 do 27.12.2021 do 17:00 hodin. Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč, maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250 000 Kč. Minimální výše spoluúčasti příjemce je 50 % uznatelných výdajů projektu. V případě projektu podpořeného z Národního programu podpory cestovního ruchu je minimální výše spoluúčasti příjemce 25 % uznatelných výdajů projektu.

Více informací získáte na stránce:https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/15804-506-Rozvoj+turisticke+infrastruktury+Jihomoravskeho+kraje+-+Karavanove+stani.aspx