„Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin“

V rámci realizace projektu „Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin“, který je podpořený Ministerstvem zemědělství, byla vydána brožura o Metodě LEADER a Komunitně vedeném místním rozvoji http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/03/brozura2015.pdf Poznáte, odkud je úvodní obrázek??

Fotka uživatele Kyjovské Slovácko v pohybu.