Šablony I. z Operačního programu J. A. Komenský

Termín vyhlášení šablon pro MŠ a ZŠ je od května 2022, ukončení příjmu žádostí v březnu 2023.

Pro mateřské školy se počítá s personálními i nepersonálními šablonami.

Personální šablony pro MŠ:

 1. školní asistent (+činnost chůvy)
 2. sociální pedagog
 3. dvojjazyčný asistent pro děti s OMJ

Nepersonální šablony pro MŠ:

 1. sdílení zkušeností pedagogů různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 2. profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických)
 3. projektové dny
 4. odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 5. podpora dětí s OMJ
 6. diskuze o nové šabloně - podpora dřívějšího nástupu sociálně znevýhodněných dětí do MŠ 

Základní školy (včetně školních družin a školních klubů)

Personální šablony

 1. školní asistent
 2. sociální pedagog
 3. dvojjazyčný asistent pro děti s OMJ (snížení podmínky 3 žáků s OMJ na 1)
 4. kariérový poradce

Nepersonální šablony

 1. sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv
 2. profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání včetně vedoucích PP, i nepedagogů
 3. projektové dny
 4. komunitně osvatová setkání
 5. klub pro žáky ZŠ (s možnou účastí dětí z MŠ)
 6. vzájemná spolupráce pedagogů/nepedagogických pracovníků a podpora nových metod ve výuce
 7. tandemová výuka
 8. diskuze o nové šabloně - osobnostní a sociální rozvoj žáků včetně podpory kariérového poradenství
 9. podpora žáků s OMJ

Dále šablony pro SVČ, ZUŠ, SŠ, VOŠ - viz příloha

Harmonogram výzev: Harmonogram_vyzev_OP-JAK_15022022.pdf (opjak.cz)