Šablony pro MŠ a ZŠ

Dne 24. 3. 2016 jsme absolvovali seminář věnovaný Podpoře škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Níže naleznete prezentace ze semináře. Výzvu k podpoře škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Číslo výzvy: 02_16_022 naleznete v systému MS2014+ po jejím zveřejnění zde: https://mseu.mssf.cz/

Důležité informace pro školy – dopředu je potřeba vyřídit kvalifikovaný el. podpis a být veden v registru osob. https://www.czso.cz/csu/czso/registr_osob Do ROS zapisuje MŠMT.

Kdo chce testovat žádost na šablony, může zkoušet v testovacím prostředí ISKP. Je to jiná adresa než pro oficiální práci v MS2014+ a je třeba tam mít novou registraci. Nyní je tam testovací výzva 25 k šablonám. Přístup pro registraci naleznete zde: https://mseu-sandbox.mssf.cz/