SÁZEJME STROMY

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. ve spolupráci s Jihomroavským krajem sází stromy. Přidejte se k nám a udělejme ten správný krok vpřed společně. 

Stromy v krajině mají velký význam, mnohdy zapomínáme jak jsou pro nás vlastně důležité. Jednou z funkcí je ochrana proti erozi, další je tvorba kyslíku, stromy zadržují vodu, poskytují nám stín, darují plody, působá jako větrolamy a tak dále. Je patrné, že jejich význam je zcela nezastupitelný.

Tradiční ovocné stromy do našeho regionu patří od nepaměti. V minulých dobách se s plody stromů i s nimi samotnými spojovala spousta stradic. Zachovejme tyto tradice.