Sázíme budoucnost: Granty na výsadby stromů

Nadace Partnerství přijímá do 31. 5. 2021 žádosti o zařazení projektu do internetového hlasování Stromy místo letáků. Od 1. června proběhne hlasování a projekty s největším počtem hlasů oobdrží podporu. U projektů, které nebudou vybrány hlasováním může o podpoře rozhodnout i grantová komise. 

Lze žádat na:

  • zakoupení sazenic stromů a keřů maximálně 1 500Kč na 1 sazenici stromu včetně DPH (žádost o vyšší příspěvek je nutné řádně zdůvodnit);od minimálně 10 kusů sazenicstromů; keře jsou podporovány jen jako doplněk kvýsadbě stromů;
  • zakoupení nezbytného materiálu(za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, zavlažovací vaky, hydrogel) včetně drobných opatření na podporu biodiverzity (např. „berličky“pro dravce);
  • dopravu sazenic a materiáluna místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy;
  • zakoupení/zapůjčení nářadípotřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10 % celkové žádané částky);
  • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10 % celkové žádané částky);
  • odborný dohled při výsadbě do výše 2 000 Kč;
  • následnou péči po dobu 3 letdo výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele).

Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 60 000 Kč. 

Více informací se dozvíte na stránce: https://www.nadacepartnerstvi.cz/granty#vyzvy