Sčítání lidí domů a bytů

Od 27. března až do 9. dubna budou lidé moci vyplňovat online sčítací formuláře na www.scitani.cz. Na vyplnění papírových formulářů budou mít lidé čas mezi 17. dubnem a 11. květnem.

Průběh sčítání

  • Online sčítání - 27. března – 9. dubna 2021 (Elektronické formuláře bude možné vyplnit z mobilu, tabletu či počítače s připojením na internet.
  • Listinné sčítání - 17. dubna – 11. května 2021 (Papírové formuláře dostanou pouze ti, kteří se nesečtou online.)
  • Zpracování výsledků - 12. května – 31. prosince 2021 (Údaje budou nejprve anonymizovány a následně převedeny do výstupů za územní celky.
  • Zveřejnění výsledků - od ledna 2022 (Statistické výstupy ze sčítání budou k dispozici zdarma.)

Úkoly pro obce:

Jejich úkolem bude v průběhu samotného sčítání pouze informovat občany o sčítání, a to tak, že na své úřední desce zveřejní oznámení ČSÚ o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, seznam sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů (včetně případných změn) a adresu a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty. Připravené podklady obdrží od ČSÚ.

ZDROJ: Český statistický úřad