seminář Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu.

rádi bychom Vás pozvali na seminář "Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu. Záštitu nad celým cyklem seminářů převzalo Ministerstvo životního prostředí a ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

Seminář se koná v úterý 16. října 2018 od 10:00 do 16:00 hodin v Velkém sále Městského úřadu Znojmo. Pro všechny účastníky je zdarma. Je součástí úspěšného, již třetího pokračování projektu Počítáme s vodou III financovaného Státním fondem životního prostředí ČR. V příloze naleznete pozvánku s podrobnými informacemi k semináři. Přihlásit se můžete na www.pocitamesvodou.cz/events/40/seminar-znojmo/. Každý účastník obdrží zdarma publikaci Hospodaření s dešťovou vodou v ČR.

Seminář se zabývá problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV), která je nedílnou součástí adaptační strategie zmírnění dopadů změn klimatu. Jednou z podmínek udržitelného rozvoje je i systémová aplikace hospodaření s dešťovou vodou.

V rámci semináře bude komentována současná legislativa, technické normy, bude popsána řada příkladů z České republiky a ze zahraničí i rozdíl v aplikaci principů udržitelného rozvoje u nás a v zahraničí. V neposlední řadě budou popsány mechanismy na různých úrovních veřejné a státní správy, vedoucí k dlouhodobě udržitelnému řešení srážkových vod právě ve vašem městě.