Seminář k GDPR pro obce zdarma

Je tu další možnost akreditovaného vzdělávání k GDPR s názevem: "Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 1061999 Sb.“ (do češtiny GDPR v praxi)", které povede Mgr. Křižka. Jde o vzdělávání, které je zcela ZDARMA pro představitele našich obcí a budou probrány dosavadní zkušenosti z práce GDPR.

Seminář se bude konat v Brně v termínu 2.12.2021 ve 12:00 hodin v prostorách v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice, budova Opuštěná 9/2 v Brně (vedle Vaňkovky, naproti Zvonařky), 4. podlaží, místnost č. 414.

Na kurz se můžete přihlásit vyplněním následujících podkladů - přihláška a zaslání na e-mail jaroslavslechta@seznam.cz.